Wednesday, July 24, 2013

Deep Freeze Server Enterprise 7.70.270.4460 Full With Keygen


Deep Freeze Server Enterprise 7.70.270.4460 | 37.1 MB
 Defreeze ဆိုတဲ့ေဆာ့၀ဲေလးကိုေတာ့ အားလံုးလည္း ၾကားဖူးၿပီးသားျဖစ္မွာပါဒီေဆာ့၀ဲေလးက
သတ္မွတ္ထားတဲ့ Partition ထဲကဖိုင္ေတြကို ပံုစံလံုး၀မပ်က္ေအာင္ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္
စမ္းၾကည့္ခ်င္သပဆိုရင္ ဒီေဆာ့၀ဲေလးနဲ႔ Partition C ကို ကာကြယ္ထားၿပီး ၀င္းဒိုးစနစ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ အေရးႀကီးဖိုင္တစ္ခုခုကို Delete လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ ၀င္းဒိုးကို Restart ခ်လိုက္ၿပီး၀င္းဒိုးျပန္တက္
လာတာနဲ႔ အဲဒီ Delete လုပ္ထားတဲ့ဖိုင္ဟာ ျပန္ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ဒီေဆာ့၀ဲေလးဟာ
သံုးတတ္ရင္ အစြမ္းအထက္ဆံုးေသာ ကာကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး မသံုးတတ္ရင္ေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေတာ္ေတာ္
ေကာင္းတဲ့ ေဆာ့၀ဲေလးပါဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေဆာ့၀ဲေလးနဲ႔ ကာကြယ္ထားၿပီးတဲ့ကြန္ပ်ဴတာမွာ Desktop ေပၚမွာ ဖိုင္ေလးတစ္ဖိုင္ေလာက္ တင္ထားမိရင္ေတာင္ ၀င္းဒိုး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္အတက္မွာ အဲဒီဖိုင္ဟာ လံုး၀ရွိေနေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒါဆိုရင္ ဒီေဆာ့၀ဲကို ဘာအတြက္သံုးတာလဲသူ႕ရဲ႕ အလုပ္
လုပ္ပံုကဒီလိုပါဥပမာ - ဒီေဆာ့၀ဲေလးကို သံုးၿပီး Partition C ကို Freeze လုပ္ထားတယ္ဆိုပါေတာ့
အဲဒီ Partition C ထဲမွာ စုစုေပါင္း ABCDEF ဆိုတဲ့ ဖုိင္ ေျခာက္ဖိုင္ ရွိတယ္ဆိုပါစိုအဲဒီ ေျခာက္ဖိုင္ကိုပဲ
ေဆာ့၀ဲက အေသမွတ္ထားလိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရာက္လာတဲ့ ဘယ္လိုဖိုင္မ်ိဳးကိုမွလက္မခံေတာ့ပဲ
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္းဒိုး အတက္မွာ ABCDEF ဆိုတဲ့ဖိုင္ေတြပဲ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး တျခားေသာဖိုင္ေတြအားလံုး
ကိုဖ်က္ပစ္လိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ေဆာ့၀ဲကို စမ္းသံုးၾကည့္ ေနာက္ဆံုးကိုယ္စမ္းၾကည့္
မိလိုက္တဲ့ ေဆာ့၀ဲမွာ ဗိုင္းရပ္ပါလာခဲ့ရင္ေတာင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္းဒိုးျပန္တက္လာတဲ့အခါ Freeze လုပ္စဥ္ကအတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားတာမို႔ .. Antivirus ေတာင္ ထည့္ထားစရာမလိုေအာင္ လံုၿခံဳမႈစြမ္းအား
 ျမင့္မားပါတယ္ သူ႔အကာအကြယ္နဲ႔ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳၾကံဳ စက္ကုိ Restart ခ်လိုက္တာနဲ႔ မူလအေနအထားသို႔ ျပန္ Recoverလုပ္ေပးနုိင္တာေၾကာင့္ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံအသံုးျပဳရတဲ့ PC ေတြ
မွာေတာ့ သူက ေတာ္ေတာ္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက Server Version ေလးပါ။ Windows 8 နဲ႔ Windows Server 2012 မွာပါ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္လာနုိင္ျပီး Network အတြင္းက Server ေတြ Client ေတြရဲ့ Data ေတြကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းသိမ္းနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Download>>>Dropbox (or) solidfiles  (or) tusfilesallowing to "freeze" the current system status. Application can safely recommend system administrators, whose job is to service a local area network of libraries, schools, Internet cafes.

Nothing will protect the system, like Deep Freeze. The program is closely integrated with the operating system and records all changes made by the user, in specially designated areas on your hard disk. After the restart area record is cleared, and before the user is presented absolutely pure system. You can install different programs to run viruses, change system settings or delete system files and registry entries: after a reboot will evaporate from the changes. To access the control panel program, you need to hold down the Shift key and double-click the right mouse button on the Deep Freeze icon in the system tray.

Nothing will protect the system, like Deep Freeze. The program is closely integrated with the operating system and records all changes made by the user, in specially designated areas on your hard disk. After the restart area record is cleared, and before the user is presented absolutely pure system. You can install different programs to run viruses, change system settings or delete system files and registry entries: after a reboot will evaporate from the changes. To access the control panel program, you need to hold down «Shift» and double-click the right mouse button on the Deep Freeze icon in the system tray.

Uninstall Deep Freeze can only be in a way that offers the developer of the program: Open the Control Panel. In the menu «Boot Control» select «Boot Thawed» and reboot. After reboot, create a shortcut to the installer Deep Freeze, the properties of which, in the "Object", is necessary to add / uninstall. Example "C: Documents and SettingsDesktopDeepFreezeSTDEval.exe" / uninstall. Next, double-click the mouse on the icon.

Deep Freeze instantly protects and preserves baseline computer configurations. No matter what changes a user makes to a workstation, simply restart to eradicate all changes and reset the computer to its original state - right down to the last byte. Expensive computer assets are kept running at 100% capacity and technical support time is reduced or eliminated completely. The result is consistent trouble-free computing on a truly protected and parallel network, completely free of harmful viruses and unwanted programs. While Deep Freeze provides bulletproof protection, its non-restrictive approach also improves user productivity and satisfaction. Placing no restrictions on a user's ability to access all system resources, users avoid the frustration of downtime due to software conflicts, operating system corruption, virus attacks, and many other problems. Users are always assured of computers that are consistently operable and available.

Deep Freeze is the only solution that effectively balances workstation security with user productivity. By mapping user and application data to a Thawed (unprotected) partition or drive, users are able to store their documents, pictures, music, etc., While still enjoying the total system consistency that Deep Freeze offers.

Deep Freeze offers flexible scheduling options that enable IT administrators to easily create automated update and maintenance periods. Schedule Deep Freeze to allow system and virus definition updates to occur from predefined times-either with the Deep Freeze Enterprise Console or using your preferred third-party desktop management solution.

The Deep Freeze Enterprise Console allows administrators to install, control, and manage Deep Freeze workstations from a single remote location, and hundreds or thousands of workstations can be protected across a distributed LAN, WAN or over the Internet.

Deep Freeze's reboot-to-restore concept significantly lowers Total Cost of Ownership for technology assets because of a vast reduction in time and cost spent maintaining and rebuilding machines. Deep Freeze workstations can be easily controlled and configured via the GUI Enterprise Console, and require no maintenance or definition file updates.

Key Features of Deep Freeze Server Enterprise :

Absolute Protection
• Guarantees 100% workstation recovery on restart
• Provides password protection and complete security
• Protects multiple hard drives and partitions

Integration and Compatibility
• Supports multi-boot environments
• Compatible with Fast User Switching
• Supports SCSI, ATA, SATA, and IDE hard drives
• Single install for Windows 95, 98, ME, 2000, XP and Vista
• Supports FAT, FAT32, NTFS, basic and dynamic disks
• Localized in five languages: English, French, German, Spanish & Japanese

Deployment Options
• Offers silent install option for rapid network deployment
• Provides option to deploy on multiple workstations as part of a master image
• DFC included in Workstation / Seed installations

Security and Control
• Encrypt all components with a unique Customization Code
• Preset multiple passwords to be used on a workstation or via the Command Line Control with varying activation and expiration dates
• Generate encrypted One Time or One Day Passwords
• Disable keyboard and mouse during maintenance periods or on demand
• Boot Control window provides ability for immediate reboot

Configuring Options
• Create customized installation files using the Configuration Administrator
• Pre-select Frozen Drives and selectively Freeze or Thaw fixed drives
• Schedule automatic Restart / Shutdown times
• Restart computer on Logoff
• Shutdown workstations after a preset length of inactivity
• Schedule Thawed Maintenance periods to perform Windows updates through the Internet or a SUS / WSUS server or Anti-Virus Updates
• Schedule Send Message tasks

Flexibility Options
• Create a ThawSpace on a workstation that can be used to store programs, save files, or make permanent changes
• Specify the size and file system of the ThawSpace (up to 100GB using NTFS)
• Use Stealth Mode to hide the Deep Freeze system tray icon
• Override ongoing maintenance periods

Interoperability Options
• Use Deep Freeze Command Line Control Utility (DFC) to manage Deep Freeze deployments remotely via command line interface
• Integrate Deep Freeze protection into any Desktop Management Solution capable of executing command line control
• Manage Deep Freeze protection through deicated plugins for LANDesk ® Management Suite or Novell ZENworks

Action Files
• Create XML-based Deep Freeze Action Files to interact with other programs via the Deep Freeze Console
• Administrators will be able to create, edit, download and share Action Files with other users through Faronics Labs

Enterprise Console
• Schedule restart, shutdown, Wake-On-LAN, Freeze, Thaw and Thaw Locked tasks dynamically to take place once or on a regular basis
• Scheduled tasks run even when Deep Freeze Console is closed
• Change maintenance and restart / shutdown schedules on the fly
• Power-on workstations using Wake-on-LAN technology
• Use Workstation Seed for workstation communication and installation
• Manage workstations easily with User Defined Groups
• Quickly populate multiple groups or sub-groups with smart automatic filters or import groups from Active Directory
• Update all pre-existing installation files automatically
• Invoke system maintenance on demand with "Thaw Locked" mode

Expanded Network Options
• Communicate with workstations over a LAN, WAN, or combination
• Create Remote and Multiple Consoles with the Deep Freeze Server Service Manager
• Support for multiple ports for use with Server Service Manager
• Preset passwords with activation and expiration dates
• Instantly send notification messages to workstations
0 comments:

Post a Comment