Saturday, August 31, 2013

Brightness Guide 1.1.1 Full With Patch

Brightness Guide 1.1.1 | 4.4 MB
ဓတ္ပုံေတြအလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ညိွရ အဆင္မေျပသူမ်ား အတြက္ေတာ့ဒီေကာင္ေလးက
တကယ္ကို အသံုးဝင္ Tools ေလးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အလင္းအရိပ္က်တာ ပံုတခုလံုး ေမွာင္ေနတာ
ေတြကို လိုသလို အလင္းခ်ိန္လို႔ ရသလို Resize, Crop, Rotation, Text စတာေတြလည္း
လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္ေသးတယ္။ သူကို Photoshop နဲ႔တြဲသံုးနုိင္သလို သူခ်ည္းသီး
သန့္အသံုးျပဳလည္းရတာေၾကာင့္ ပံုေတြ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္
ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။
  

Customize your photos by adjusting the brightness and applying personalized texts

Brightness Guide is a comprehensive application designed to help you customize and personalize your images with ease.

The application allows you to make context-sensitive changes to the image size and aspect ratio by specifying the photo's width and height. Also, you can add personalized texts to your favorite images.
Moreover, Brightness Guide includes stepwise animated demo samples.


The program will help to improve photos with defects of brightness which are caused by photoflash (too dark background), by a deep shadow or backlighting.
Program offers these tools: Lighting; Resize; Crop; Rotation; Text.
 


 

What's new

August 19th, 2013

 • Saturation tool was added.

Homepage : http://tintguide.com/brightness.htmlDownload>>>davvas (or) solidfiles (or) uppit
 

Stellar Phoenix RAID Recovery – Technician Edition v6.0 Full With Crack

Stellar Phoenix RAID Recovery – Technician Edition v6.0 | 8.3 MB

Recovery software ေတြထဲမွာေတာ့ ဒီေကာင္ေလးကအေတာ္နာမည္ၾကီးပါတယ္။
အခု Technician Edition မွာ မိမိတို႔ Recover လုပ္ခ်င္တဲ့ Data ေတြကို
online ကေန ဒါမွမဟုတ္ network ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Remote စနစ္နဲ႔ Recover ျပဳလုပ္
နိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗားရွင္းဟာ သူထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆံုး နဲ႔
အေကာင္းမြန္အျပည့္စံု ဆံုး ထုတ္ကုန္တခုျဖစ္တာနဲ႔အညီ အရည္အေသးကလည္း တ
ကယ္ ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ software ေကာင္းေလးတခု
အျဖစ္တင္ေပးလုိက္ရပါတယ္ဗ်ာ..။


Stellar Phoenix RAID Recovery is powerful, all-in-one, feature-rich software to recover lost or inaccessible data on Windows. The tool has a full range of advanced features for recovering files, photos, videos, documents, and emails from Windows hard drives, external media, and RAID servers.

Key Feature

 • Secure data recovery from RAID 0, RAID 5, and RAID 6 arrays
 • 'Remote Recovery' to recover data remotely over a network
 • Creates Virtual RAID when probable RAID construction fails
 • Recovers lost or missing RAID logical volumes
 • ‘Remote Recovery Agent’ enables data recovery over a network remotely
 • Supports recovery of lost and deleted data from desktops and laptops

RAID Recovery


Stellar Windows Data Recovery for Technicians is now studded with features like advanced 'RAID Recovery' options, which recovers data from logically corrupt or inaccessible RAID 0, 5, and 6 servers. The RAID data recovery software works without the controller card and is powerful enough to recover data, even if the rebuild operation has failed. With support for RAID servers and storage boxes, the software also provides options to build virtual RAID, search deleted/lost RAID volumes and raw recovery of RAID data.


Recovery from Virtual RAID Construction


It is because of incorrect RAID parameters or other similar reasons, if the software fails to create any probable RAID construction; it provides an innovative option to create a virtual RAID construction. You can select this virtual RAID drive and easily perform 'Raw Recovery' as well as 'Search Lost Volume' operations to recover your lost/inaccessible data from it.


Recovers Software and Hardware RAID


The software recovers data from complex RAID architectures, including RAID 0, RAID 5, and RAID 6. The tool supports data recovery from all above hardware RAID configurations. However, the supported software RAID levels include RAID 0 and RAID 6.


Raw Recovery in RAID 5


The software provides this advanced technique to recover your lost or inaccessible RAID data, when Quick Recovery fails to give the desired result. With this file signature based recovery technique of the software, you can scan and recover data either from the entire RAID drive or any selected region of it.


Automatic Detection of RAID Factor


Automatic Identification of RAID Factors With highly efficient techniques, Stellar RAID recovery software can match patterns and identify the RAID factors, automatically. In case, you do not remember or know the parameters set to your RAID configuration, you can still build the probable RAID construction by check-marking the option 'Don't know' and selecting all possible values against the parameters (Strip Size, Parity Order, Parity Delay etc.).


Remote Data Recovery


The software allows recovering data from any computer accessible over a network using 'Remote Recovery Agent'. You need to install the software on your source machine and Remote Recovery Agent on the target machine, and then establish a secure connection between the two machines by providing the IP address and the port number of the target and the source. Once the connection is made, you can recover data remotely.


Download Remote Data Recovery Agent Click Here...

How to Use Remote Recovery Agent Click Here...


Recovery from Media with Bad Sectors


With Stellar Windows Data Recovery, you can create image of your hard drive with bad sectors and perform the recovery operation from the image itself. Data recovery from the image file of the media not only runs faster but also is a safe means, in case the original media crashes at any moment. The software provides options to create image of the entire hard drive, volume, selected region of the media or any external media. You can also save volume's scan information of any incomplete process as image file for later recovery.

Drive Recovery


With Stellar RAID hard drive Recovery software, it is possible to recover data from lost/deleted FAT, exFAT, and NTFS partitions.
 • Recover all deleted files, folder, documents & photos
 • Supports recovery from hard disks with 2 TB or more
 • Regain deleted and formatted photos, audio, and videos
 • Improved preview of recoverable files after scanning

Optical Media Recovery


With the 'CD DVD Recovery' option of the software, you can regain all inaccessible data from any CD/DVD/HD DVD/Blu-ray disc, which has been corrupt or incorrectly burnt. The software successfully recovers all data from Multi-session discs, Light Scribe discs, Bootable discs, and Mixed Mode discs. Importantly, the software supports recovery from any optical media burnt on Windows, Mac, UNIX or Linux platform.

Drive Status Check


The 'Drive Status' option in the software is ideal to get all information about the connected hard disk, such as serial number, model number, size, status, temperature, firmware revision number, and other S.M.A.R.T features. Stellar Windows RAID Recovery software scans the system hard drive and provides its health status by displaying various parameters.
Download>>>davvas (or) solidfiles  (or) uppit
 
 
  

Friday, August 30, 2013

Registry Winner 6.6.8.30 Full With Keygen

Registry Winner 6.6.8.30 | 4.7 MB
Registry Cleaner Software ေလးတစ္ခုပါဘဲ..သူလဲဘဲ System Cleaner ေတြထဲမွာ 3 Start အဆင့္ရထားပါတယ္.ကြန္ျပဴတာကိုဆးေၾကာသန္႔စင္တဲ႔ ေနရာမွာတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတဲ႔
ဆာ့ဝဲလ္လးပါပဲ.. ကြန္ျပဴတာရဲ႕ Error အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေၿဖရွင္းေပးတဲ႔ Software ေလးပါ... သူ႕ရဲ႕ Features ေတြကေတာ့ေၿပာမကုန္ႏိုင္ေအာင္ပါပဲေအာက္မွာဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္လိုအပ္သူမ်ား
ေအာက္မွာယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ..............


Registry Winner™ claims to be the most advanced technology in pc diagnosis and repair. It can do a complete scan of the pc errors such as system slowdown, freezing, crashing and deadlock. Safely optimize the speed of system and set your PC in a fantastic performance! Registry Winner™ is a top-ranking error-resolution technology which will fix the computer errors and optimize the system speed. Various annoying problems will gradually appear like slow speed, crashing or freezing, blue screen, deadlock, error messages etc. after your computer being used for a period of time. 
 


Features:

• Check Invalid User Settings
• Check Invalid System Settings
• Check Invalid Application Paths
• Check Recently Used Files
• Check Invalid Class Keys
• Validate Active-X, OLE & COM Objects
• Check Uninstall Sections
• Check Invalid Fonts
• Runtime Errors
• DLL Errors
• Windows Startup Errors
• Internet Explorer Errors
• Java Errors
• javascript Errors
• Check Shared DLLs
• Validate Startup Programs
• Check Invalid Shortcuts
• Check Invalid File Associations
• Check Invalid Start Menu Items
• Check Recently Used Files
• Delete Empty Registry Keys
• Checks System Services
• Blue Screen
• Driver Errors
• System Crashes
• Task Manager Related
• Most Registry Problems
• Organize Quicker Startup Programs
• Fix Report
• Auto-Backup & Full Backup
• Ignore List
• Computer Management
• Windows Update
• System Properties
• Control Panel
• Disk Defragmenter
• Disk Cleanup
• Local Security Settings
• Local Users and Groups
• Group Policy Editor
• Security Center
• Device Manager
• Event View
• Disk Management
• Performance Monitor
• Add/Remove Manager
• BHO Manager
• Internet Options
• Scheduler
• Load Windows Faster
• Run Applications Smoothly
• Regain More Disk Space
• High-performance scanning
• Automatic Updates

Homepage – http://www.registrywinner.com/Download>>>tusfiles (or) solidfiles (or) uppit

  


FarStone VirtualDrive Pro v15.02 Build 20130715 Full With Keygen

  FarStone VirtualDrive Pro v15.02 Build 20130715 | Size : 29 MB
 
ဒီေကာင္ေလးက FarStone VirtualDrive Pro v15.02 Build 20130715  ေလးပါ update ေလးပါ။ Game CD ေတြကို  CD ၊ DVD Drive အတုဖန္တီးျပီးသိမ္းထားလို႔ရေအာင္,ကစားလို႔ရေအာင္ေဆာင္
ရြက္ေပးတဲ႔ Software ေလးပါ.. keygen ပါထည့္ေပးထားပါတယ္။ install လုပ္ျပီးသာနဲ႕အင္တာနက္ရိွ
ရင္ၿဖဳတ္ထားလိုက္ပါ ျပီးမွ keygen ဖြင့္ျပီး ကီးကူးျပီးထည့္ပါ။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 29 MB ရိွပါတယ္။ VirtualDrive® 15 Pro

Original & Top Reviewed DVD Emulator: Virtual CD Software

VirtualDrive is the original CD/DVD &Blu-ray emulation software. VirtualDrive converts a CD media into a Virtual CD file (VCD), which plays in any one of up to 23 emulated virtual drives. VirtualDrive allows you to emulate, burn, create, and share CD/DVD/Blu-ray. Thus providing an instant responsive playback without noises, wears, and tears on your CD/DVD.

Main Features:
    Play games from hard drive at 200X speed without the actual CD/DVD
    Virtualize CD/DVD and Blu-ray
    Instant play, no noise, no tear and no lost CD/DVD
    Perfect for UltraBook, Netbook and PC without physical CD drive
    Use up to 23 CD/DVDs simultaneously
    Share CD/DVDs on a network easily
    Portability and Convenience
    Hot-key for hard-core CD/DVD users


What's New for VirtualDrive Pro v15?

Since 1996, VirtualDrive is the original and top reviewed CD emulation and burning software. Convert physical CD/DVD into a virtual CD file and use Virtual Drive to play it directly on hard drive with media players. VirtualDrive 15 enhances portabilities, supports Windows 8, Windows Server 2012, and provides touch screen, CD cover flow user interface to further ease the usage.

VirtualDrive New Features:

    Support Windows 8 and Windows 2012
    Enhanced cover flow and user interface
    Touch screen support
    Support Blu-ray (UDF 2.6 ISO)
    Doesn't require administrator privilege
    Support Ultrabook and Netbook
    VirtualDrive command line and scripts
    Hot-Key to Insert & Play a CDVirtualDrive Other Features:

    Recommended gear by pro. gamers
    - Play CD/DVD games at blazing speed

    Ideal for PC without CD/DVD drive
    - Best add-on value for Ultrabook, netbook and laptop

    CD Cover Flow Mode
    - Cover flow UI provides an intuitive visual interface to manage virtualized CD/DVD/Blu-ray cabinets

    Touch screen support
    - Enlarged icons makes the program easy to use with touch screen

    Clone, Burning, Archive
    - Make backup copies of your favorite game CD preventing damage or lost.

    Blu-ray Support
    - VirtualDrive enables you to easily read, burn, record, clone unprotected Blu-ray discs

    Wizard UI
    - Create and burn CDs/DVDs/BDs with easy clicks

    Customizable Cover
    - Users can create a custom cover picture for every virtual CD

    Disc Supported
    - VirtualDrive supports Blu-Ray, CD-ROMs, audio CDs, mixed-mode CDs, photo CDs, video CDs (DVD-ROMs data-mode), and unencrypted video DVDs.

    Optimal Performance
    - Run games and applications as virtual CDs with access rates more than 200 times faster. Plus, there’s no spin-up delay, no wear and tear!

    CD/DVD/BD Archiving
    - Organize your virtual CDs in a searchable Virtual CD library.

    Intuitive GUI
    - VirtualDrive's new user-friendly Cover-Flow interface gets you up and running in no time!

    CD/DVD Backup
    - Protect your CDs/DVDs/BDs from loss, theft, and damage by using virtual CD on VirtualDrive.

    Multiple CD Play
    - Pre-load up to 23 virtual CDs and toggle back and forth between games or virtual CDs without having to wait for physical CDs to spin up.

    Portability and Convenience
    - Transport your virtual CDs on a laptop, an external hard drive, and other common digital storage media.

    Custom virtual CD Creation
    - Make a virtual CD from music, video, photos, files, documentations and folders, ; and share it over a network.
Download>>>tusfiles (or) solidfiles  (or) uppit
 
 
 
 
 

Sony DVD Architect Studio v5.0.186 Full With Keymaker

Sony DVD Architect Studio v5.0.186 | 173.2 MBMovies, Audio, Photo စတာေတြကို Effect ေတြ ေနာက္ခံအသံေတြနဲ႔ လိုသလို ျပင္
ဆင္ဖန္တီးျပီး DVD, CD ေတြျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေတာ့ တကယ္
အသံုးဝင္နိုင္တဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ Sony ရဲ့ ထံုးစံအတိုုင္း Quality base ကို
အဓိကထားတာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စံခ်ိန္မွီ ဖန္တီးမႈေတြကို စိတ္ေက်နပ္
ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးထြက္ဗားရွင္းေလးကို
 ေအာက္မွာေဒါင္းယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ။ 

Now available on DVD/Blu-ray Disc™: your own captivating home movies, multimedia photo albums, and music compilations-complete with dazzling menus, special features, and custom soundtracks. With DVD Architect™ Studio software, you can swiftly create professional-looking DVDs, even stunning widescreen productions, on your home computer. Simply drag-and-drop to start building your next blockbuster.

 


Easy DVD and Blu-ray Disc™ creation

With DVD Architect Studio software you can easily create and burn professional-looking DVD and Blu-ray Disc projects. You'll be creating picture slideshows, single-movie DVDs, music compilations, and menu-based DVDs on your computer in no time!Choose a theme

Select from 56 beautifully designed DVD backgrounds with coordinated menu buttons. You can also import your own images and graphics to create your own custom themes.Menus and buttons

Create menus for your movies so viewers can jump to their favorite scenes or chapters. Design your own menus and buttons. Freely position text, graphics, and buttons anywhere on the screen. Make titles and captions stand out with effects such as blur and shadow.DVDs and Blu-ray Discs made easy

To start building your DVD or Blu-ray Disc™, simply drag your photos or video clips into the project window. Use the same drag-and-drop motion to place buttons, text, backgrounds, and more to create a professional-looking discs in minutes. It's the complete experience, fast and easy!


Professional results

Author DVDs of your movies, slideshows, and music compilations with professional polish. You can include a wide variety of media formats, including standard-definition and high-definition video. Add behind-the-scenes features, director's cuts, outtakes, bloopers, and more.


Perfect preview

With DVD Architect Studio software, you control the DVD experience. Use the virtual remote control to simulate how your project will look on a television screen and how it will function in a DVD player.


Fast burning

Burning Discs in DVD Architect Studio software is fast and easy. With built-in support for a wide variety of formats including BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD+R DL, DVD, you can quickly create a disc that suits your needs.


Learn as you go with easy tutorials

Our exclusive Show Me How tutorials guide you through the entire creative process. Whenever you need help, just click the Show Me How button and choose your tutorial topic. Helpful text dialog boxes, pointers, and guides will show you what to do and where to click.


Windows 8 compatible

DVD Architect Studio 5 software is fully compatible with the Microsoft® Windows® 8 operating system.Features

 • Import audio, video, and stills from an extensive range of formats
 • Easy to use menu-based and drag-and-drop interface for DVD design and authoring
 • DVD movie creation
 • Create picture slideshows and music compilations
 • Still and motion menu creation
 • NTSC and PAL in standard (4:3) and widescreen (16:9) formats
 • Add, edit, and move chapter points
 • Adjustable project and file optimization settings
 • Virtual remote to preview the final project before burning to DVD
 • View safe grid areas to ensure proper image and button placement
 • Text editing and shadow effects
 • Customizable themes
 • Get started right away and learn as you go with interactive Show Me How tutorials
 • Supports a wide variety of DVD burners

Supported Formats

 • Image: .bmp, .gif, .jpeg .jpg, .png, .psd, .tif, .tiff, .targa, .tga
 • Video: .avi, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .qt, .wmv
 • Audio: .aa3, .ac3, .aif, .ogg, .oma, .sfa, .vox, .w64, .wma


System Requirements


 • Microsoft® Windows® XP (SP 3 or later), Windows Vista® (SP 2 or later), Windows® 7, or Windows® 8 operating system
 • 1 GHz processor
 • 250 MB hard-disk space for program installation
 • 1 GB RAM
 • Windows-compatible sound card
 • DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
 • Supported DVD-R/-RW/+R/+RW (for DVD burning only)
 • Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc™ burning only)
 • Microsoft DirectX® 9.0c or later
 • Microsoft .NET Framework 3.0 (included on application disc)
 • Apple® QuickTime® 7.1.6 or later

Home Page : http://www.sonycreativesoftware.com/dvdastudio


Download setup>>>davvas (or) mightyupload  (or) tusfiles


Download Keymaker>>>tusfiles (or) solidfiles  (or) uppit

 Credit  >>> bloggerkoyan.com
Sony Movie Studio Platinum v12.0.1183 x86 and v12.0.1184 x64 Full With Keymaker

Sony Movie Studio Platinum v12.0.1183 x86 and v12.0.1184 x64
ဒါေလးကေတာ့ Video Editing လုပ္သူေတြ စိမ္းမယ္မထင္ပါဘူး။ ရုပ္ထြက္အရည္
အေသးျမင့္ ပံုရိပ္ေတြ ၾကည္လင္တ့ဲ အသံအရည္အေသြးေတြ ဖန္တီးနုိင္တဲ့
လြယ္ကူ ျမန္ဆန္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေကာင္းေလးတခုဆိုရင္မမွားပါဘူး
အခု ေနာက္ဆံုး ဗားရွင္းေတြရလာလို႔တင္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
x32 အတြက္ 12.0.1183 ျဖစ္ျပီး x64 အတြက္ 12.0.1184 ျဖစ္ပါတယ္။ ကီးအတြက္
ေတာ့ နွစ္ခုလံုးအဆင္ေျပတဲ့ Keymaker ေလးကို သီးသန့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
လိုအပ္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းယူလုိက္ေနာ္..။

Make Hollywood-style movies faster and easier. Import and edit HD and stereoscopic 3D files, use compositing and color-correction tools, apply 5.1 surround sound mixing, and more. Deliver your movies any way you want. Upload them to YouTube™, burn them to Blu-ray Disc™, or author DVDs with custom menus and graphics. With its inviting interface, intuitive workflow, and impressive editing tools, Movie Studio Platinum puts professional-grade moviemaking right at your fingertips.
 

Capture the action


You've shot video on your Handycam, Action Cam, and phone, and now you want to bring all the clips together and make a movie. Easy! Import multiple file types into Movie Studio Platinum and edit them on the same timeline. Sort the imported clips to decide which work best in your project.


Sounds and titles

Round out your movie with exciting soundtracks and beautiful titles. Import your own music from CD or MP3, record instruments directly into the program, or select from the 20 included Sony Sound Series: Production Music audio files to create the perfect music bed. The choice is yours! Animate text in your movies with the Titles & Text tool.


Up the excitement

Boost colors, apply slow motion, or add other effects to enhance any video project. Add effects to an entire track or to individual events, and view your changes instantly in the Preview Window.


Transitions and dissolves

From standard dissolves to sensational 3D, add artistic style between scenes with video transitions. Change the duration of each transition with a simple drag of the video or audio event

Build something great

Add up to 20 video and 20 audio tracks to each Movie Studio Platinum project. Create a movie with multiple video layers for compositing or picture-in-picture-style scenes. You can also record multitrack audio directly into the program to create the perfect atmospheric soundtrack.


Video editing

Produce stunning 3D video with innovative stereoscopic 3D editing tools. Access hundreds of video and audio effects. Personalize your movies with text animations, title rolls, scrolling credits, and more — all in Movie Studio Platinum.


Simple editing tools


Use new tools like the Split and Trim buttons in the toolbar for speedy and precise editing. Use the Split button to break an event into sections. The new Trim button helps to quickly remove excess footage from the beginning or end of your project.


Stereoscopic 3D


3D video editing softwareCreate stereoscopic 3D projects as easily as 2D projects, no additional tools required. Preview and deliver projects in side by side, line alternate, and anaglyphic modes. Even if you don't have an expensive 3D monitor, you can create anaglyphic 3D projects, preview them with a pair of inexpensive anaglyphic glasses, and then deliver the projects any way you want.

Start a dialog


The New Project, Render As, and Make Movie dialogs make it easier for users of any skill level to create new projects, export completed projects, or burn existing projects to a DVD or Blu-Ray Disc™.


Video plug-in architecture


Wizard based video editingThe video effects plug-in architecture, based on the Open Effects Association platform, enables third-party plug-in developers to design and produce advanced video effect plug-ins more easily. Additional plug-ins offer Movie Studio Platinum users hundreds of new effects and special techniques.Browse third-party add-ons

Quick production tools


Be more productive! Download Fasst Apps plug-ins by Vasst to speed up editing processes such as lower-third creation and marker placement. More Fasst Apps


Image stabilization


Fix shaky video footageReduce jitter and shaky video footage with image stabilization technology. Shaky video footage, shot from handheld camcorders and inexpensive portable pocket devices, can quickly be salvaged with several optimized presets.

Secondary color corrector


Adjust color differences in videos shot with multiple camera setups or lighting situations. Enhance dull, washed-out footage, or make specific color ranges stand out.


Easy slideshow creation


Fix the colors in your video, fix washed out footage, natural colors video, schindler's list video effectQuickly create dynamic slideshows from a set of images with a few simple clicks. Create pan/zoom effects and transitions across a collection of still images.
White balance


Make yellow or blue video look natural again. Users can automatically adjust the color of a clip, or entire video track, with poor white levels simply by using the white balance plug-in tools.


Transport controls


Play your video from the Trimmer and Video Preview windows. Transport controls provide intuitive and immediate command over editing, as well as improve the overall workflow and experience.


What's New

 • New! 20 Sony Sound Series production music files
 • New! Windows Vista and Windows 7 64-bit support
 • New! Simplified event edge trimming
 • New! 3D Blu-ray Disc and Internet project
 • New! Publish movies to Pixelcast™
 • New! Support for GPU-accelerated AVC
 • New! Up to 20 audio tracks
 • New! Up to 20 video tracks
 • New! Split and Trim toolbar buttons
 • New! 3D Floating Windows controls
 • New! Color-coded visual indicator that


System requirements
 • Microsoft® Windows Vista® 32-bit or 64-bit SP2, Windows® 7 32-bit or 64-bit, Windows® 8 32-bit or 64-bit operating system
 • 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D)
 • 500 MB hard-disk space for program installation
 • 2 GB RAM (4 GB recommended)
 • IEEE-1394DV card (for DV capture and print-to-tape)
 • USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, NXCAM, or DVD camcorders)
 • 512 MB GPU memory
 • NVIDIA, INTEL, or AMD GPU
Download x32 bit setup>>>davvas (or) mightyupload  (or) tusfiles
 


Download x64 bit setup>>>davvas (or) mightyupload  (or) tusfilesDownload Keymaker>>>davvas (or) solidfiles  (or) uppit
Registry Reviver 3.0.1.108 Full With Crack

Registry Reviver 3.0.1.108 | 7.0 MB
ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတြင္ Program တစ္ခုကို Install သို႔မဟုတ္ Uninstall ျပဳလုပ္စဥ္တြင္ က်န္ရိွေနေသာ Registry Signature မ်ားေႀကာင့္မိမိ၏ကြန္ပ်ဴတာ ေႏွးေကြးျခင္း၊ Crash ျဖစ္ျခင္း၊ Error တက္ျခင္းစေသာ
အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ထိုသို႔ေသာ Registry Error မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္
မိမိအသံုးျပဳေသာကြန္ပ်ဴတာတြင္ Registry Cleaner တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ယခုေနာက္
ဆံုးထြက္ Registry Reviver 3.0.1.108 တြင္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ Error မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အျပင္၊ အျခား Registry Cleaner Software မ်ားထက္အားသာသည့္အခ်က္မွာ Registry Error Scan ဖတ္ခ်ိန္လ်ွင္ျမန္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ Registry Error မ်ားကို Scan ဖတ္ျပီးေနာက္ Fix မျပဳလုပ္မီွ Auto Backup ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။လိုအပ္သူမ်ားေအာက္ကလင့္မွာယူသြားလိုက္ပါဗ်ာ.........
 
 
 
 
 
 
Download>>>davvas (or) solidfiles  (or) uppitRegistry Reviver is an advanced registry cleaner that cleans, repairs and optimizes your PC to minimize seizures and crashes. With Registry Reviver, you will see an immediate increase in PC performance and a decrease in crashes. Registry Reviver uses the most advanced technologies to diagnose, clean and repair computer errors to restore optimum performance and speed up your slow PC. Registry Reviver is an easy-to-use Registry analysis and repair utility, which scans the Registry in search of any possible problems – ActiveX entries, app paths, file references, keys, shared DLLs and more – and fixes all found errors, in just two clicks. Before applying any changes to the system, Registry Reviver creates a restoration point that lets you go back to a previous state in case something goes wrong. The whole system analysis and repairing procedure is surprisingly quick, though as with other similar tools, it’s hard to notice if your system really improved after the analysis.In any case Registry Reviver is easy to use, features a nicely designed interface, can be scheduled to run analysis automatically and includes an extra tool to manage start-up programs.


Registry Reviver Features:

• Improves your computer’s performance. After using Registry Reviver you will notice an immediate improvement in your PC’s performance and stability.
• Stops PC crashes and errors – By running Registry Reviver regularly, your PC will boot up faster, be more stable, and experience less crashes and conflicts.
• No need to be tech-savvy. It takes a bit of PC knowledge to correctly diagnose Registry errors and edit them using manual tools. Registry Reviver does all of this for you, and more, quickly and easily.
• One click fix – Take the frustration out of a slow performing PC, and clean up your PC with one simple mouse click! • Saves you money. No need for costly service calls or the purchase of a new PC. By using Registry Reviver you can keep your PC running like new.
• Registry Reviver protects you from mistakes. The automatic restore point setting ensures that if there are any problems with a repair, the changes can be easily reversed to get you back up and running in no time.
• New intuitive and simple to use interface makes Registry Reviver user friendly and easy to use. Registry Reviver has been developed with the novice user in mind while providing the backend structure and functionality expected by the most advanced user.
• BONUS: Startup Manager. Allows advance users to quickly and easily manage which applications they want to launch at startup to optimize boot times and overall PC performance.
• Light footprint ensures your computer’s performance won’t be affected while you use Registry Reviver. The last thing you want to do when running an application is for it to bog down your system and lose performance. Registry Reviver is all about helping improve your PC’s performance and has been developed with this in mind.
• 24/7 technical support. Support for Registry Reviver is available from within the product and via email. Turn around time for a support request is less than 2 hours.
• Registry Reviver is RISK FREE. If you are not completely satisfied, Registry Reviver comes with a no questions asked 30-day money back guarantee.

Home Page – http://www.reviversoft.com/
Thursday, August 29, 2013

HitmanPro 3.7.7 Build 205 (x32 bit / x64 bit) Full With Patch

HitmanPro 3.7.7 Build 205 | 18.2 MB
HitmanPro 3.7.7 Build 205 ေလးက  all-in- one to locate, identify and remove viruses, spyware, trojans, rootkits  စ,တဲ႔ ဗိုင္းရပ္ေတြရွင္းေပးတဲ႔Software ေလးပါဖိုင္ဆိုဒ္ကလည္းေသး
ငယ္သလိုေပါ့ပါး တာေၾကာင့္အသံုးဝင္အစြမ္းထက္ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခု Latest Version ေလးကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ၾကပါဗ်ာ..။Hitman Pro is the fastest solution to see if your computer is infected with viruses. This software is also portable and can run from a USB Flash Drive, CD/DVD, local or network attached hard drive. Hitman Pro 3 is a fast all-in-one tool to locate, identify and remove viruses, spyware, trojans, rootkits and other malware. Hitman Pro 3 will quickly show if your PC is infected with malicious software.
Research shows that many computers are infected, even if they have an up-to-date security suite installed, and that a combination of different anti malware programs would be required to prevent infection. Hitman Pro 3 uses innovative cloud computing techniques to detect and remove potential malware threats with minimal impact on system performance.

Features of Hitman Pro :
 • Recognizes and removes viruses, trojans, rootkits, spyware and other malware.
 • Revolutionary innovation in scanning technique to distinguish between malicious and safe software without signatures.
 • Short scan time - searches the system within a few minutes.
 • No extra system load.
 • Impossible to make false positives on important systems files thanks to "profiling" and whitelisting.
 • Multi-vendor identification of malware in our real-time "Scan Cloud".
 • Automatically restores common system alterations made by malicious software.
 • Creates a check point in System Restore before removing malicious software.
 • Removes resistant threats using native NT boot-time deleter.
 • Removes references to malicious software (like shortcuts and registry entries).
 • Free malware scan.
 • Free online support in English, German and Dutch.

Home Page : http://www.surfright.nl/en/hitmanpro


What's new in HitmanPro 3.7.7 Build 205:

Release date (2013-08-28)


 • ADDED: Forensics-based universal detection of the Sinowal/Torpig Trojan.
 • IMPROVED: Compatibility with TeaTimer from Spybot S&D.
 • FIXED: Processing of ShellServiceObjectDelayLoad startup entries.
 • FIXED: Processing of SharedTaskScheduler startup entries.
 • UPDATED: Embedded white lists.

Support Os : Windows XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7, Windows 8

Supported languages: English, Dutch, French, German, Spanish, Arabic, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Estonian, Greek, Hindi, Hungarian, Italian, Macedonian, Polish, Portuguese (Brasil), Russian, Swedish, Turkish, Serbian, Slovak, Bengali
Download>>> davvas (or) solidfiles  (or) uppit
   

Yamicsoft Windows 7 Manager 4.3.1 Full With Keygen

Yamicsoft Windows 7 Manager 4.3.1 | 10.8 MB

Yamicsoft Windows 7 Manager 4.3.1 ေနာက္ဆံုးထြက္ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ 
သူကေတာ့ Windows 7 အသံုးျပဳတဲ့သူငယ္ခ်င္းတိုင္း လက္မလြတ္သင္တဲ့ ေဆာစ့္၀ဲလ္ေလးပါ
သူ႔ရဲ႕Features အခ်ဳိ႕ကေတာ့ System ေတြနဲ႔ hardware information ေတြကိုလည္းအေသးစိတ္ကအစ ၾကည္႔ရွဴနုိင္ျခင္း ၊မိမိတို႔စက္ထဲမွာရွိတဲ႔ running processes နဲ႔ threads ေတြရဲ႕ အခ်က္အ လက္ေတြ ကိုလည္းအေသးစိတ္ၾကည္႔ႏုိင္ျခင္း၊Windows 7 Manager မွာ 1-clicking cleans system automatically လည္းပါဝင္ျခင္း၊windows startup and shutdown speed ကိုလည္း တိုးျမွင္႔ေပးႏုိင္ျခင္း၊ hardware ေတြရဲ႕ system speed နဲ႕ performance ေတြကိုလည္း တိုးျမွင္႔ေပးႏုိင္ျခင္း၊မ လိုအပ္တဲ႔ system tasks ေတြကိုလည္း Turn off လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ Registry Cleaner ကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ incorrectly linked registry entries အလိုအေလ်ာက္ဖယ္ရွားေပးျခင္း နဲ႔စတဲ႔ Features ေလးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုပါဝင္ပါတယ္။
 
 
 
 
Download>>>davvas (or) solidfiles  (or) uppit
 
 

What is Windows 7 Manager?
Windows 7 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 7. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.Windows 7 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, repair and clean up Windows 7. It will increase your system speed, eliminate system fault, improve system security, and meet all of your expectations.  Windows 7 Manager Features:

 • Information
 • Optimizer
 • Cleaner
 • Customization
 • Security
 • Network
 • Misc. Utilities

Why Should I use Windows 7 Manager?Windows 7 is the Operating System for home users and professionals alike. Windows 7 brings clarity to your world, so you can more safely and easily accomplish everyday tasks and instantly find what you want on your PC.Windows 7 Manager is the powerful software tool to tweak and optimize your Windows 7, it bundles more than 30 different utilities in one and help your system faster and more stable, secure and personal!

Features and Benefits of Windows 7 Manager
 
Information:
Get detailed system and all hardware information on your system; help you find out the installation key of Windows, Office products; show all detailed information of running processes and threads on your machine; Windows 7 Manager offers 1-clicking Cleaner cleans your system automatically; Repair Center helps you to fix various system problems.

Optimizer:
Tweak your system to improve windows startup and shutdown speed, tweak your hardware to increase system speed and performance; Control what is started on Windows startup, check and repair the advanced starup items to restore the malicious change by viruses; Tune up and optimize system services and Task Schedule, turn off smartly some unnecessary system services and tasks to improve system performance.

Cleaner:
Find out which files or folders engross your disk space and shown with chart; Smart Uninstaller can fully delete programs from your system without residual files and Registry entries; Find and clean junk files to increase Hard Disk space; Duplicate Files Finder can scan your computer for files with the same size, name and modification time; Registry Cleaner checks and repair incorrectly linked Registry entries; Registry Defrag rebuilds and re-indexes your Registry to reduce registry access time and therefore improve application responsiveness; Desktop Cleaner can clean useless icons and files on Desktop easily.

Customization:
Customize the look of your system by tweaking system Explorer, Desktop, Start Menu, Taskbar and notification area; Create the quick startup items on Taskbar with the Jump List launcher; Tune up Windows 7 boot menu; edit context menus of mouse Right-Clicking; Create the shortcut that executed quick on run dialog box. Visual Customizer can change system and file type icons, custom the logon background.

Security:
Improve system security by tweaking system components, UAC and login settings; Tune up System Restore options; Hide and restrict to access drives and programs; Encrypt/decrypt files, move system folders to safe locations; Undelete the files that accidentally deleted or formatted on disk; Privacy Protector can maintain your personal privacy by eliminating the tracks that you leave behind; Hide, add or delete the Control Panel entries.

Network:
Optimize your Internet connection speed, manage all shares items; Tweak your Internet Explorer easily; IP Switcher can switch your IP address easily on different networks; Edits the Hosts file to speed up surfing internet and permit only to access the specified Hosts.

Misc. Utilities:
Show the collection of Windows utilities and pin system items to Taskbar; split and merge any files; Automatically back up files regularly using Super Copy. Registry Tools help you to operate Registry easily.


Windows 7 Manager 4.3.1 Released!
08/28/2013:
 • Add some tweaks.
 • Privacy Protector updated to v5.0, fix the bug that cannot get access time.
 • Fix the password wrong for Pricacy Protector.
 • Context MenuManager updated to v4.5
 • Desktop Cleaner updated to v3.4
 • Disk Analyzer updated to v2.3
 • File Splitter updated to v2.2
 • File Undelete updated to v1.3
 • Lock System updated to v1.1
 • IP Switcher updated to v2.4
 • My Task updated to v3.0
 • Windows Utilities updated to 3.8
 • Super Copy updated to v2.7
 • Registry Tools updated to v2.9
 • Visual Customizer updated to v4.0
 • Logon Background Changer updated to v4.4
 • Jump List QuickLauncher updated to v5.1
 • Registry Defrag updated to 4.1
 • Run Shortcut Creator updated to v2.3
 • Free Memory updated to v1.4
 • Computer Manager updated to v1.3
 • Live Update updated to v2.7
 • Duplicate Files Finder updated to v2.8

Wednesday, August 28, 2013

Raise Data Recovery for FAT / NTFS 5.11 Full With Keygen


Raise Data Recovery for FAT / NTFS 5.11 အမ်ိဳးစားသစ္ေလးေတြ႕လို႔ စမ္းသံုးခ်င္သူမ်ား စမ္းသံုးလို႔ရေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..မိမိတို ့ကြန္ပ်ဳတာထဲကေန  Shift + Delete ကိုႏွိပ္
ၿပီးေတာ့ဖ်က္လိုက္တဲ့ ဖိုင္ေတြေဆာ့၀ဲေတြ Data ေတြကိုအလြယ္ကူဆုံးၿပန္ယူေပးႏိုင္ပါတယ္
မွားၿပီးဖ်က္မိတဲ့ဖိုင္ေတြ..Format ခ်မိတဲ့ဖိုင္ေတြ Virus ဖ်က္လုိ႕ပ်က္သြားတဲ့ဖိုင္ေတြကိုအေကာင္း
ဆံုးအေနအထားထိေရာက္ေအာင္ပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္အျခားအသံုး၀င္ Recovery
Feature မ်ားလည္းပါ၀င္တဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူတိုင္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမွာပါလိုအပ္သူမ်ား
 Download ရယူႏိုင္ပါၿပီ..
Download>>>davvas (or) solidfiles  (or) uppit
Raise Data Recovery for FAT product is specially designed for lost and deleted files recovery from FAT-formatted removable storages, as well as legacy hard disk partitions with FAT file system. This includes FAT and FAT32 disk partition created with old Windows 9x/ME, most popular flash memory cards, memory sticks and other popular portable storages with FAT or FAT32 file systems. Raise Data Recovery for NTFS product is specially designed for lost and deleted files recovery from NTFS-formatted storages, created with Windows NT4 and later. This includes Windows NT4, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 and their server editions.

The key product features include:
- Host OS: Supported Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, 2008 Server. Raise Data Recovery works with Windows 7.
- Recognized file systems: FAT and NTFS (Windows); HFS+/HFSX and old HFS (Apple Mac OS); Ext2, Ext3, Ext4, XFS, ReiserFS and JFS (Linux); UFS and UFS2 (Unix, BSD, Sun Solaris; both Sparc/Power and x86/x64 editions); traditional NWFS (Novell Netware); vendor customizations to XFS and UFS file systems.
- Multiple styles of disk partitions layout: Supported all major styles of disk partitions layout used with supported file systems.
- RAID recovery: only supported with RAID Access Plugin - RAID Builder.
- Recovery: lost file systems recovery, deleted files recovery (undelete), damaged file systems reconstruction.
- Localization: Raise Data Recovery identifies localized file names even on non-unicode file systems and recognizes UTF-16, UTF-8 and ASCII with local code pages.
- Additional features: Save/restore scan results.

NETGATE Spy Emergency 12.0.605.0 Full With Keygen / Patch


NETGATE Spy Emergency 12.0.605.0  update ေလးပါ။  keygen/Patch ပါထည့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ spyware ေတြ malware ေတြ adware ေတြရဲ႕ရန္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီေကာင္ေလးေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 22.5 MB ရိွပါတယ္။
Download=>davvas (or) uppit (or) solidfiles

Spy Emergency is software that quickly and safely detects and removes spyware, adware and other malware from your computer. Are you afraid of hackers or spyware, then install this program and be sure that you are protected against interference with your personal computer cases. The program scans your memory, registry, individual folders, files, kukisov in search of malware and spyware. Real-time utility analyzes and protects computer memory. The program also has support for Internet browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, as well as support for the work with the Windows Vista operating system. The program interface is simple and unintrusive, functionality and performance of striking imagination. A multilingual support, including support for the Russian language.

Features:
• Support for browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
• Scan of system memory
• Scan registry
• Scanning of the hard disk and the system
•Built-in Antispam module
• Scanning system folders
Tracking and scanning Cookies
• Scan items hacking
• Heuristic detection of unknown threats
• Detection of polymorphic malware
• Command line support
• Preventive protection blocks the installation of malware
• Browser Protection, including protection of the home (start) page
• Protection Of Cookies
• Protection of Host file
• Automatic database update
• Simple and easy setup
• Command line support
• User-friendly interface
• Support for skins
• Multi-language including English
• And much more ...